Βιογραφικό

Ο Ψυχομάνης Σπύρος του Διονυσίου, γεννήθηκε στη Βάρδα του νομού Ηλείας  την 21η Μαϊου 1956, όπου και τελείωσε το δημοτικό σχολείο το έτος 1968. Στη συνέχεια, μαθήτευσε στο Β΄ Γυμνάσιο αρρένων Πατρών, απ’ όπου πήρε απολυτήριο το 1974. Αμέσως μετά εισήχθη στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, απ’ όπου αποφοίτησε το 1979.Ακολούθησαν μεταπτυχιακές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο Justus Liebig του Giessen της Δυτικής τότε Γερμανίας, όπου και  αναγορεύθηκε διδάκτωρ το 1983  έχοντας υποβάλει ως διδακτορική διατριβή τη μελέτη «Die fehlerhafte Personengeselschaft im griechischen und deutschen Recht» (Dissertation, Giessen 1983).

Επανελθών στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο του 1983, υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία ως έφεδρος αξιωματικός  μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 1985. Έχοντας αποκτήσει άδεια ασκήσεως του δικηγορικού επαγγέλματος από το 1984, άσκησε αρχικά δικηγορία στην Αθήνα μέχρι και το 1992, οπότε μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη, λόγω του διορισμού του ως λέκτορα στο τμήμα Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Το 1997  εξελίχθηκε σε επίκουρο καθηγητή, το 2001 σε αναπληρωτή καθηγητή και το έτος 2006 σε καθηγητή πρώτης βαθμίδας του τομέα εμπορικού και οικονομικού δικαίου, του τμήματος Νομικής, της τότε Σχολής Ν.Ο.Π.Ε. του ΑΠΘ και, νυν, Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Από το 1992 είναι μέλος του ΔΣΘ και δικηγόρος Θεσσαλονίκης. Διετέλεσε, εξάλλου, δικηγόρος τράπεζας, καθηγητής νομικών μαθημάτων στη σχολή αξιωματικών της ελληνικής αστυνομίας (Αθήνα), εισηγητής σεμιναρίων για εξειδικευμένα τραπεζικά θέματα στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών,  μέλος νομοπαρασκευαστικών επιτροπών υπουργείων, μέλος και αντιπρόεδρος της νομικής επιτροπής του ΑΠΘ. Είναι, επίσης, καθηγητής στην Εθνική Σχολή Δικαστών (Θεσσαλονίκη) και μέλος επιστημονικών συλλόγων και ενώσεων εμπορικού δικαίου, συμμετέχοντας συχνά ως εισηγητής σε ημερίδες για επίκαιρα θέματα εμπορικού δικαίου.

Έχει συγγράψει πληθώρα νομικών συγγραμμάτων εκδοθέντα από τον εκδοτικό οίκο Π. Σάκκουλα (Εθνικής Αμύνης 42-Θεσσαλονίκη). Έχει, επίσης, δημοσιεύσει πολλές μελέτες και άρθρα σε νομικά περιοδικά, επί ποικίλων θεμάτων του εμπορικού δικαίου.