ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διευθύνσεις και επικοινωνία: 

Στην Αθήνα:

   Τράλλεων 33, ΤΚ 11142, Αθήνα, Τηλ. 2155554295, 6989465259, e-mail: d.psychomanis@gmail.com

Στη Θεσσαλονίκη:

   Θεσσαλονίκης 12Β-ΤΘ.903, ΤΚ 55236, Θεσσαλονίκη» –Τηλ. 2310-344742, 6944517444,  e-mail: spipsi1@otenet.gr

   Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τομέας Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου, Κτίριο Νομικής Σχολής, Όροφος 4ος,  Γραφεία: 407 ή 414 – Τηλ. 2310-996613, 2310-996554,