Η διάθεση στην Ελλάδα «Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου» (ΜΑΕΚ), ως καινοφανών ομολόγων ομολογιακού δανείου αλλοδαπής τράπεζας

(Γνωμοδότηση, στο ΔΕΕ 1/2018)

 

Τράπεζα, άλλου κράτους μέλους της ΕΕ, εξέδωσε και διέθεσε σε έλληνες καταθέτες-επενδυτές, μέσω των υποκαταστημάτων της στην Ελλάδα, ομόλογα ομολογιακού δανείου, με ασυνήθεις όρους, που τα ονόμασε «Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου» (ΜΑΕΚ). 

Η οικονομική, όμως, δυσπραγία της τράπεζας αυτής, οδήγησε, με βάση τους όρους των ομολόγων αυτών και τις σχετικά ενεργηθείσες μεθοδεύσεις, σε μονομερή τους μετατροπή σε ίδια κεφάλαια της τράπεζας, με απώλεια της αξίας τους για τους κομιστές τους.  Οι υποδεικνυόμενες στην παρούσα γνωμοδότηση παρανομίες της τράπεζας θεμελιώνουν τη νομιμότητα των αξιώσεων των επενδυτών εναντίον της, προς αποζημίωσή του…..

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Καθηγητής Νομικής του Α.Π.Θ., Συγγραφέας νομικών βιβλίων και Αρθρογράφος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *