ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

fountain-pens-1393979_960_720
  • διαθήκες
  • αποποίηση κληρονομίας
  • έκδοση κληρονομητηρίου
  • αποδοχή κληρονομίας επ’ ωφελεία απογραφής
  • αγωγές ακύρωσης διαθήκης
  • διανομή
  • κατοχύρωση νόμιμης μοίρας
  • κληροδοσίες
  • έκδοση πιστοποιητικών