ΠANEΠIΣΤΗΜΙΑΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

O Σπύρος Ψυχομάνης υπηρετεί ως καθηγητής πρώτης βαθμίδας στη Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από το 2006, στον Τομέα Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου, αφού προηγουμένως διήλθε, από το 1992, τις βαθμίδες του Λέκτορα, του Επίκουρου καθηγητή και του Αναπληρωτή καθηγητή.

Δίδαξε στους προπτυχιακούς φοιτητές της νομικής σχολής όλων των εξαμήνων -και κατά καιρούς- σχεδόν όλα τα μαθήματα του εμπορικού δικαίου, όπως Γενικό μέρος του εμπορικού δικαίου, Δίκαιο αξιογράφων, Δίκαιο ανταγωνισμού, Δίκαιο εμπορικών εταιριών, Πτωχευτικό δίκαιο, Τραπεζικό δίκαιο, Σύνθεση εμπορικού δικαίου.

Ταυτόχρονα, από το 1992, διδάσκει και έχει πλέον την ευθύνη του τμήματος μεταπτυχιακών σπουδών του τομέα, με αντικείμενο το Τραπεζικό δίκαιο.

Επιβλέπει πολλές διδακτορικές διατριβές, υποψηφίων διδακτόρων και είναι μέλος πολλών άλλων αντίστοιχων επιτροπών.

Τα τρέχοντα εξάμηνα διδάσκει τα μαθήματα: Τραπεζικό δίκαιο, Δίκαιο εμπορικών εταιριών, Σύνθεση εμπορικού δικαίου (χειμερινό εξάμηνο) και  Πτωχευτικό δίκαιο, Τραπεζικό δίκαιο, Γενικό μέρος εμπορικού δικαίου (εαρινό εξάμηνο).

Ως καθηγητής, επιπλέον, και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, διδάσκει στους σπουδαστές της το μάθημα του Τραπεζικού δικαίου

 

Διεύθυνση Γραφείου

«Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τομέας Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου, Κτίριο Νομικής Σχολής, Όροφος 4ος,  Γραφεία: 407(γραμματεία) και 414» – Τηλ. 2310-996613 (γραμματείας), 2310-996554,  e-mail: chrisa@law.auth.gr

 

Ωρες ακρόασης: Κάθε Δευτέρα, από 9π.μ έως 12μ. και με βάση ανακοίνωση αναρτημένη στη Γραμματεία του Τομέα ή κατόπιν συνεννόησης με την γραμματέα (τηλ. 2310-996613)