ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

handcuffs-2202224_960_720
Aναλαμβάνουμε τη νομική κάλυψη και εκπροσώπηση σε όλες τις ποινικές διαδικασίες, μεταξύ άλλων:
  • σύνταξη και κατάθεση μηνύσεων, εγκλήσεων
  • υπομνήματα, αιτήσεις
  • εκπροσώπηση ενώπιον των αρχών και ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων όλων των βαθμών δικαιοδοσίας
  • συγχώνευση, μετατροπή, εξάλειψη ποινών