ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

Το γραφείο μας παρέχει λύσεις και νομικές συμβουλές για κάθε ζήτημα που μπορεί να προκύψει στα πλαίσια της λειτουργίας μιας επιχείρησης.

Ενδεικτικά αναλαμβάνουμε:

  • αγωγές αποζημίωσης
  • σύσταση εταιριών και παροχή σχετικών συμβεουλευτικών υπηρεσιών
  • λύση και εκκαθάριση εταιρειών – διαδικασία πτώχευσης
  • θέματα εμπορικών σημάτων
  • συμβάσεις
  • συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
  • θέματα εργατικής φύσης